Y Cymoedd Gwyrdd

Sefydlwyd Cwmni Buddiant Cymunedol y Cymoedd Gwyrdd gan aelodau’r gymuned ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’r cyffiniau yn 2009. Ein nod yw ysbrydoli a chefnogi cymunedau i gydweithio i leihau allyriadau carbon, cynhyrchu incwm a sicrhau manteision amgylcheddol a chymdeithasol yn y cymunedau hynny. Mae ein grwpiau lleol, gyda chefnogaeth y Cymoedd Gwyrdd, wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd gan ddangos bod modd sicrhau manteision parhaol, go iawn i’n bröydd.

Rydym ni’n parhau i weithio ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’r cyffiniau. Cymerwch gip ar ein gwefan a chysylltu â ni os ydych chi’n credu y gallwn ni helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned chi.

Mae’r Cymoedd Gwyrdd yn berchennog llwyr ar is-gwmni o’r enw TGV Hydro Ltd, sy’n darparu’r arbenigedd technegol hyrwyddo ein hamcanion. Mae hefyd wedi buddsoddi fel perchennog rhannol yn Hydrolite Ltd, sef cwmni sy’n creu offer cynhyrchu ynni dŵr. Mae’r ddau gwmni wedi’u lleoli yng Nghymru.